Betaalt de gemeente de bus niet?


Nee, helaas is dat niet zo. Dat is landelijk zo bepaalt. De gemeente (WMO) betaalt wél de aanpassingen die aan de bus moeten worden gedaan. Deze zijn ook al gauw 10 á 15.000 euro! De gemeente stelt alleen wel als voorwaarde dat je minimaal 7 jaar met de bus moet doen. De aanschaf van de bus is dus voor eigen rekening.


Lees meer: