Tim over 10 jaar


We kunnen niet in de toekomst kijken. Ook geen enkele arts kan ons een toekomstscenario geven. Wel zijn er grove schattingen gemaakt wat Tim zal kunnen als hij volwassen is. De arts zei, toen Tim 3 weken oud was en de uitslag van de MRI-scan met ons besprak: ‘het wordt tussen moeilijk lopen en een rolstoel in’. Dat klopt nog steeds.

In revalidatiecentrum De Hoogstraat, waar Tim nu 3 ochtenden per week heen gaat, is er door de revalidatiearts een voorspelling gedaan waar Tim uit gaat komen. Hiervoor is er een classificatiesysteem ontwikkeld. Het GMFSC, oftewel grof motorisch functionerings classificatie systeem. Er zijn 5 klassen. Hierbij is 1 het minst aangedaan, en 5 is het meest aangedaan. Tim is ingeschaald in 3 tot 4. Hieronder staat een afbeelding van website www.bosk.nl. Bij niveau 3 zie je aan de rechterkant dat er met een loophulpmiddel wordt gelopen en een rolstoel. Bij niveau 4 zie je dat er een volledig ondersteund loophulpmiddel nodig is en daarnaast een rolstoel met meer ondersteuning.

BOSK GMFCS Grafiek

(bron: www.bosk.nl)

We hopen uiteraard het beste voor Tim. We doen, samen met alle behandelaars, ons uiterste best om het hoogst haalbare uit Tim te halen. Misschien dat hij, in de verre toekomst, enkele wankele stapjes zal kunnen zetten in een volledig ondersteund loophulpmiddel binnenshuis. Buitenshuis zal hij zich in een rolstoel verplaatsen.

Maar zover is het nog niet. Tim heeft een enorme wil om dingen te doen, dus we hopen dat de toekomst beter uit valt dan de voorspellingen. We blijven altijd hoop houden!


Kijk en lees meer: